• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تالار گفتگو(9) (بیانی از حضرت عبدالبهاء)

 ( بیانی از حضرت عبدالبهاء)
" جميع کائنات مرتبه يا مرحله بلوغی مخصوص دارند . بلوغ شجر در وقتی است که ثمر ظاهر شود ... حيوان نيز مرحله رشد و کمالی دارد و در عالم بشر، بلوغ در وقتی است که عقل و درايت انسان به اعظم درجه رشد و قوّت رسد ... بر همين منوال حيات اجتماعی عالم انسان نيز مراحل و مراتبی دارد . در وقتی در مرحله طفوليّت بود و در وقت ديگر در عنفوان شباب امّا حال به مرحله بلوغ موعود رسيده آثارش از جميع جهات نمودار است ... آنچه در مراحل بدوی و محدود گذشته بشر نيازمندي های نوع انسان را برطرف می ساخت از عهده حوائج دوره تجدّد و بلوغ برنيايد؛ زيرا انسان ديگر از آن مراحل بدوی محدود گذشته است و بايد امروز به فضائل و قوائی جديد فائز گردد و احکامی جديد و استعدادی جديد يابد . انسان در اين زمان به مواهب و فيوضات جديدی مخصّص گشته است و ديگر آن مواهب و فيوضاتی که در ايّام صباوت داشت هر چند در وقت خود کافی و وافی بود امروز از تکافوی حوائج مرحله بلوغش عاجز است ". (ترجمه)
نظم جهانى بهائى ص98


کائنات: موجودات            شجر: درخت             ثمر: میوه
درایت: آگاهی، دریافتن        عنفوان: اول جوانی، آغاز هرچیز        بدوی: ابتدائی
حوائج: نیازها، حاجت ها         تجدَد: نوشدن، تازه شدن         مواهب: بخشش ها
صباوت: کودکی        تکافو: مساوی شدن، کفایت کردن
- مشابهت بلوغ انسان و حیات اجتماعی عالم بشری چگونه است؟
- بلوغ بشر چگونه نمایان می شود؟
- بعضی از نشانه ها و خصوصیات دوران بلوغ چیست؟
- آیا این نشانه ها و علائم را در وضعیت کنونی دنیا می بینید؟ چه شواهدی در وضعیت کنونی عالم نشانه ظهوردوران بلوغ است؟

فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

نشانه های بلوغ بشری را می توان در این دوره مشاهده کرد. مثلا نوعی سردرگمی و احساس نیاز به مسائل روحانی و حقیقی زندگی و طلب کردن آنها ، همچنین به دست آوردن دیدگاه و تفکری پخته تر در عالم بشریت را می توان دید.

افزایش قدرت تشخیص و درک و خارج شدن از سلطه پدر و مادر (بزرگسالان ) و یافتن راه های استقلال و همین طور تفکر عمیق و نپذیرفتن نظرات دیگران بدون دلیل و فکر از خصوصیات بلوغ انسان است که آنهارا در جامعه بشری هم می توان مشاهده کرد.

بلوغ بشری زمانی است که انسان با توجه به قوه عقل خود ،دریابد که در دوره حساس رسیدن به بلوغ نیاز به یک مربی دارد (رسیدن به این نتیجه که انسان نیاز به مربی دارد تا او را به سعادت ابدی برساند یعنی بالغ شدن بشر) و پس از آن گوش فرادادن به سخنان مربی(ولی الله)تا با کمک دو ابزار قوی خدادادی یعنی ولی الله و عقل ،به قله خوشبختی رسیده و جامعه بشریت در صلح وصفا ادامه حیات دهد

رسيدن به مرحله ي بلوغ، قطعاً به اين معني نيست كه پيشرفت جامعه ي بشري كامل شده است،بلكه نشانه ي اين است كه اين پيشرفت وارد مرحله ي جديدي شده است كه متفاوت باقبل است.

برايم يك سوال مطرح است اگر بشر به دوران بلوغ رسيده و حدود 170سال پيش جناب بها ء و بعد هم عبد البهاء بيان كرده اند اما از آن ايام تا كنون چقدر جنگها و كشتارها مردم ها را در بسياري كشورها نا بود كرده است پس آن صلح كه امام زمان ( يا به زعم شنا باب ) آورده كجاست ؟؟؟
آيا باب و بهاء هم مانند بوش بود ه اند ( كه با فريب مردم جهان به عراق لشكر كشيد و مردم را كشت و ... و از سلاح كشتار جمعي هم خبري نبود )
يا با وعده صلح بدروغ خودشان را منجي جا زده اند ؟؟؟!!!

دوست گرامی

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

"دين اللّه فی الحقيقه عبارت از اعمال است، عبارت از الفاظ نيست زيرا دين اللّه عبارت از علاج است، دانستن دواء ثمری ندارد بلکه استعمال دواء ثمر دارد. اگر طبيبی جميع ادويه را بداند امّا استعمال نکند چه فائده دارد. تعاليم الهيه عبارت از هندسه و خريطه بناست، اگر هندسه شود و خريطه کشيده گردد و ساخته نشود چه ثمری دارد، تعاليم الهی بايد اجرا گردد بايد عمل شود مجرد خواندن و دانستن ثمری ندارد."

به نظر من مظاهر ظهور مانند حضرت مسیح، حضرت محمد (ص)، حضرت بهاالله و حضرت باب و ... پزشکان حاذقی هستند که داروی دردهای بشر را با نزول آیات و کلمات الهی در اختیار نوع بشر قرار دادند. اما وقتی انسان در استفاده صحیح از این داروها کوتاهی می کند ضررش هم به خود او باز می گردد.
در حال حاظر نوبت ماست که انتخاب کنیم تا ناممان را در تاریخ به عنوان کسانی که زمین را محل امن و آرامی برای زندگی کردند، ذکر کنند یا با نشنیدن ندای حق مانند بسیاری از گذشتگان در تاریکی جهل و نزاع عمرمان را به پایان برسانیم.

همراه صمیمی،
همانطور که در عالم جسمانی و در رشد انسان، بلوغ و رشد امری تدریجی است که در طول زمان به دست می آید در جامعه بشری هم ظهور شواهد و علائم بلوغ به تدریج خواهد بود. حضرت بهاء الله بیان فرموده اند که عالم وارد مرحله بلوغ شده است ولی ظهور همه نشانه های بلوغ به تدریج با تلاش بشر و با استمداد از تعالیم خداوند در این دور صورت خواهد گرفت. تعالیم حضرت بهاءالله که همه برای ایجاد اتحاد در میان انسان هااست، نوع بشر را قادر می سازد تا با به کارگیری آنها به وحدت که بالاترین نشانه بلوغ است ، دست یابد همانطور که در عالم جسمانی نیز اتحاد افکار ، عواطف،رشد جسم و...به مرور و در بزرگسالی قابل مشاهده می شود.
نقطه نظرگاه حضرت بهاء الله همواره قلوب انسان ها بوده و هیچ گاه در جستجوی فتح کشورها نبوده اند و تعالیمشان نیز شاهدی بر این مدعا است.

ميخواهم نظرتان را يه يك قياس جلب كنم : لحظه اي كه حضرت آدم تصميم گرفت به حكم اراده خود از ميوه ممنوعه بخورد باعث ترقي انسان و گذار او از بهشت ناداني به دنياي تلخ واقعيت شد و از آن زمان مرحله جديدي در زندگي بشريت با تمام خوبي ها و بدي ها يش آغاز شد ، امروز نيز پس از جهش فكري انسان در 2 صده قبل و انقلاب صنعتي و علمي بشر، دوره جديدي در تاريخ حيات بشري آغاز شده كه اين مرحله نيز تا رسيدن به كمال خود راهي دراز در پيش رو دارد

ترقی عزیز،
داستان حضرت آدم مملو از تشابیه است و خوردن میوۀ ممنوعه و اخراج از بهشت همگی دارای معانی هستند. برای اطّلاع بیش تر به مفاوضات حضرت عبدالبهاء، قسمت «سؤال از مسئلۀ حضرت آدم و اَکلِ شجره» مراجعه بفرمایید.

جناب آقای بابک عزیز
موضوعی که شما به آن اشاره فرمودید ، بر مبنای باوری قرار دارد بنا برآن شیعیان معتقدند به مجرد واقع شدن ظهور امام زمان دنیا پر از عدل وداد خواهد شد ، که البته این به پیروان مذهب شیعه ویا سملمان ختم نمی شود و کم وبیش در اعتقادات تمام ادیان موجود میباشد بر این روال که منتظر کسی هستند که با ظهور وی این اتفاق فرخنده به منصه ظهور برسد کما اینکه یهودیان انتظار ظهور پادشاه یهود ومسیحیان منتظر بازگشت حضرت مسیح و...........با توجه به این شیوه نگرش میتوان گفت که پیروان هر امتی به مرور ایام تجسم خویش را به برخی واقیت های نوید داده شده اضافه نموده اند ...........لیکن به نظر متن مرقومه در ذیل سوال جناب عالی که برمبنای بیان حضرت عبد البهاست کامل ترین جوابیه است

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی