• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تالار گفتگو (4) (بیانی از حضرت بهاءالله )

Untitled 1

...رگ جهان در دست پزشک دانا است ، درد را می بيند و به دانائی درمان مي کند . هر روز را رازی است و هر سر را آوازی . درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر . امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد . ديده مي شود گيتی را دردهای بي کران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته . مردماني که از باده خود بينی سر مست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند . اينست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده اند . نه درد مي دانند نه درمان مي شناسند . راست را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند . بشنويد آواز اين زندانی را . بايستيد و بگوئيد ، شايد آنان که در خوابند بيدار شوند .. .
                      
حضرت بهاءالله : درياى دانش صص3و4

1- مشخصه های پزشک دانا چیست ؟
2- دنیای امروز را چه دردهای بی کرانی احاطه کرده است ؟
3- به نظر شما چه کسی و چگونه باید این دردها را درمان کند ؟
4- چرا پزشک دانا را از او بازداشته اند ؟ چگونه ؟ این موضوع چه نتایجی داشته است ؟

فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

تمثیل دنیا به بیماری که بر بستر بیماری افتاده و دردهای بیکرانی او را در برگرفته است و فرستاده الهی که پزشک دانایی است که بخوبی درد و درمان را می شناسدبسیار زیباست ولی متاسفانه مردمانی که خود بینی انها را در بر گرفته ، پزشک دانا را از او باز داشته اند چون فکر می کنند که خود درمان را می شناسند ولی با تجویز های خود روز به روز حال او را بدتر میکنند. این وضعیت را بخوبی ما در پیرامون خود مشاهده می کنیم.

این پزشک پس منتظر چی هست؟
بنظر شما کاری هم از ما بر میاد؟ یا اصلا تاثیری داره؟

به نظرمن این پزشک منتظر است ببیند این پزشک نماها و مردم خود چگونه راهشان را انتخاب می کنند . این پزشک دانا 160 سال قبل پیامش را آورد ولی اهل عالم با او چه کردند اورا زندانی و تبعید کردند و علما و حکام به مخالفت بااو و تعالیمش پرداختند . به نظرم تنها کاری که انسان ها باید انجام دهند ایمان به او و تلاش در گسترش تعالیم و دستوراتش است . کاری که من و تو باید انجام دهیم همین است . ساکت ننشینیم و پیام شفابخش ائرا به مردمان عرضه کنیم .

در حال حاضر فقر، جنگ ، خود خواهی ، قدرت طلبی و دوری از معنویات تعدادی از دردهایی هستند که دنیای امروز را احاطه کرده اند.

از مشخصه های پزشک دانا این است که بیماری را درست تشخیص می دهد ، داروی مناسب تجویز می کند ، جان بیمارش برایش مهم است و حتی اگر لازم باشد خودش جانش را به خطر می اندازد تا مریض را شفا بدهد . خصوصیاتی که در همه پیامبران دیده شده و در این زمان در حضرت بهاء الله ظاهر شده.

چون منافع خود را در خطر می بینند . اگر پزشک حقیقی به درمان در دهای دنیا بپردازد آنان ( بزرگان وزمامداران دنیا) مقام و ثروت و منصب خود را باید درراه او فدا کنند . برای همین ترجیح می دهند با او مخالفت کنند و اجازه ندهند او به درمان دردها پردازد .

وقتی پزشک نسخه را مینویسد باید دارو را گرفته ومریض باید آنراصحیح استفاده کند تا خوب شود در غیر اینصورت باید منتظر باشد

انچه میتوان گفت دردها ورنجهاییست که امروزه بشر از نیافتن پزشک حاذق ودسترسی به داروی شفا بخش ان است .نشانهای این بیماری جنگ وجدال وستیز بی پایان بشر جهت فرونشاندن حرص وتمع دنیوی که توسط علما وحکام طماع به بشر عرضه شده وانسانهارا با به اصطلاح داروی تعصب ودرویی ودروغ به سر منزل نابودی کشانده واز شناخت پزشک حاذق دور داشته

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی