• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

تالار گفتگو 14(بیانی از حضرت عبدالبهاء)

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

...اميد ما چنانست که وحدت عالم انسانی انتشار يابد، بغض و عداوت بين بشر برافتد، صلح اکبر آشکار گردد و جميع ملل با يکديگر الفت کنند و محفل صلح تشکيل نمايند و مشا کلی که بين ملل و دول حاصل در آن محکمه کبری فيصل يابد . اين مشروط و موکول بر اين است که صلح پرور در دنيا بسيار گردند، محبَ عالم انسانی تزايد يابد، افکار عمومی منعطف به صلح شود تا از کثرت محبَين صلح و صلاح ملل و دول مجبور بر اتَحاد شوند...                   خطابات حضرت عبدالبهاء جلد1 ص217و218

1- چه مفاهیم و مراحلی برای تحقق صلح عالم در بیان حضرت عبدالبهاء توجه شما را جلب نموده است؟ آن ها را با سایر همراهان در میان گذارید.
2- با توجه به بیان فوق شرایط کنونی دنیا را چگونه می بینید؟ چقدر به این امید حضرت عبدالبهاء نزدیک شده ایم؟

فعالیت ها: 

دیدگاه‌ها

مفاهیم اشاره شده در استقرار صلح جهانی در بیان مبارک و مراحلی که جهت وصول به این امر توسط مرکز میثاق ذکر گردیده عبارت است از:

1-از بین رفتن بغض و عداوت بین بشر

2-الفت و محبت بین جمیع ملل

3-تشکیل محکمه کبرای بین المللی

4- ازدیاد نفوس صلح دوست و صلح پرور

5-جذب افکار عمومی به صلح

افزودن دیدگاه جدید

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی