• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هدایت نفوس

جهد کن که شايد نَفْسی را به شريعه رحمن وارد نمائی . اين از افضل اعمال عند غنيّ متعال مذکور . و به شأنی بر امر الهی مستقيم باش که هيچ امری تو را از خدمتی که به آن مأموری منع ننمايد، اگر چه من علی الارض به معارضه و مجادله برخيزند .
مثل ارياح باش در امر فالق الاصباح . چنانچه مشاهده می‌نمائی که ارياح نظر به مأموريّت خود بر خراب و معمور مرور می‌نمايد . نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر به مأموريّت خود داشته و دارد . احبّاء حقّ هم بايد ناظر به اصل امر باشند و به تبليغ آن مشغول شوند ، للّه بگويند و بشنوند، هر نفسی اقبال نمود آن حسنه به او راجع و هر نفسی که اعراض نمود جزای آن به او واصل .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص115
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی