• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 7

الها معبودا كريما رحيما
توئی آن سلطانی كه سلاطين عالم نزد اسمی از اسمايت خاضع و خاشع. ای كريم كرمت عالم را احاطه نموده و رحمتت سبقت گرفته. ترا قسم مي دهم بكلمهء عليا و اقتدار قلم اعلی كه اين عبد را مؤيّد فرمائی بر آنچه لايق ايّام تواست . غريبی اراده وطن اعلی نموده و قاصدی قصد غايت قصوی كرده. او را مدد فرما تا بر خدمتت قيام نمايد و به انتشار اوامر و احكامت مشغول گردد.
ای كريم اين فقير را از بحر غنايت محروم منما و اين مسكين را در ظلّ رحمتت مقرّ ده كه شايد از نفحات وحی تازه شود و به حيات ابدی فائز گردد . توئی قادر و توانا و توئی عالم و دانا . لا اله الّا أنت العليّ الاعلی.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص325

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی