• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 7

هُو اللّه
خداوندا مهربانا ، کودکانيم بي نوا و طفلانيم در نهايت فقر و فنا ولی سبزه جويبار توئيم و نهال های پر شکوفهء بهار تو. از رشحات سحاب رحمت طراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نشو و نما احسان فرما . از نسيم حدائق حقايق لطافتی عنايت کن و در بوستان معارف درختان پر برگ و بار فرما . در افق سعادت ابدی نجوم ساطع الانوار کن و در انجمن عالم انسانی چراغ های نورانی فرما .
پروردگارا ، اگر بنوازی هر يک شهباز اوج عرفان گرديم و اگر بگذاری بگدازيم و به ضرر و زيان گرفتار شويم . هر چه هستيم از توئيم و به درگاهت پناه آريم . توئی دهنده و بخشنده و توانا . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص482و483

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی