• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 10

الها معبودا ملكا مقصودا
به چه لسان ترا شكر نمايم؟ غافل بودم آگاهم فرمودی . معرض بودم بر اقبال تأييد نمودی . مرده بودم از آب حيات زندگی بخشيدی . پژمرده بودم از كوثر بيان كه از قلم رحمن جاری شده تازگی عطا كردی.
پروردگارا، وجود كلّ از جودت موجود. از بحر كرمت محروم مفرما و از دريای رحمتت منع مكن . در هر حال توفيق و تأييد مي طلبم و از سماء فضل بخشش قديمت را سائلم . توئی مالك عطا و سلطان ملكوت بقا.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب صص323و324

سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی