• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

مناجات شماره 1

هُو الابهی
ای خدای مهربان ، اين نو گل گلستان محبّتت را از شبنم عنايت تر و تازه بفرما و اين تازه نهال بوستان هدايت را به تربيت باغبان احديّت پرورش ده و اين شاخ سبز را در گلشن الطاف مزيّن به شکوفه و برگ کن و اين دردانهء معرفت را در آغوش صدف رحمت
بپرور. ای خداوند، هر مستمندی را توانگر نما و هر دردمندی را درمان بخش . هر فقيری را به گنج روان دلالت کن و هر اسيری را از زنجير قيود آزادی بخش . توئی توانا و بينا و آگاه و شنوا تأييد احسان نما . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ص479
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی