• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

لسان واحد

در جواب ذکر شد عمری را تلف نموده‌ايد بايد مثل آن جناب و سائر وکلای دولت مجلسی بيارايند و در آن مجلس يک لسان از السن مختلفه و همچنين يک خطّ از خطوط موجوده را اختيار نمايند و يا خط و لسانی بديع ترتيب دهند و در مدارس عالم اطفال را بآن تعليم فرمايند در اين صورت دارای دو لسان مي شوند يکی لسان وطن و ديگری لسانی که عموم اهل عالم به آن تکلّم نمايند * اگر به آنچه ذکر شد تمسّک جويند جميع ارض قطعه واحده مشاهده شود و از تعليم و تعلّم السن مختلفه فارغ و آزاد شوند * در حضور قبول فرمودند و بسيار هم اظهار فرح و مسرّت کردند و بعد به ايشان ذکر شد که اين فقره را به وکلاء و وزرای دولت برسانند تا حکمش در ممالک جاری گردد و بعد مکرّر تشريف آوردند و از اين فقره ذکری ننمودند و حال آنکه آنچه ذکر شد سبب اتّحاد اهل عالم و اتّفاق بوده * اميد آنکه دولت ايران به آن تمسّک فرمايد و اجرا دارد *

حضرت بهاءالله : لوح خطاب به شيخ محمد تقى مجتهد اصفهانى
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی