• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

علت آفرینش ممکنات حب است

هو
علّت آفرينش ممكنات حبّ بوده چنانچه در حديث مشهور مذكور كه ميفرمايد:
( كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف ). لهذا بايد جميع بر شريعت حبّ الهی مجتمع شوند به قسميكه به هيچوجه رائحه اختلاف در ميان احباب و اصحاب نوزد كلّ ناظر بر حبّ بوده در كمال اتّحاد حركت نمايند چنانچه خلافی مابين احدی ملحوظ نشود در خير و شرّ و نفع و ضرر و شدّت و رخا جميع شريك باشند . ان شاءاللّه اميدواريم كه نسيم اتّحاد از مدينهء ربّ العباد بوزد و جميع را خلع وحدت و حبّ و انقطاع بخشد.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص409و410
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی