• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عطیه کبری و نعمت عظمی ، خرد است

عطيّهء کبری و نعمت عظمی در رتبهء اولی خرد بوده و هست . اوست حافظ وجود و معين و ناصر او . خرد پيک رحمن است و مظهر اسم علّام . به او مقام انسان ظاهر و مشهود . اوست دانا و معلّم اوّل در دبستان وجود و اوست راهنما و دارای رتبهء عليا . از يمن تربيت او عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت . اوست خطيب اوّل در مدينهء عدل و در سا ل نه جهان را به بشارت ظهور منوّر نمود . اوست دانای يکتا که در اوّل دنيا بمرقاة معانی ارتقاء جست و چون بارادهء رحمانی بر منبر بيان مستوی به دو حرف نطق فرمود از اوّل بشارت وعد ظاهر و از ثانی خوف وعيد و از وعد و وعيد بيم و اميد باهر و به اين دو اساس نظم عالم محکم و بر قرار تعالی الحکيم ذوالفضل العظيم .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص13
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی