• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

عرفان، استقامت، اتباع اوامر الهی

اوامر الهيّه از سمآء عزّ احديّه نازل بايد کلّ به آن عامل شويد امتياز و ترقّی و فوز خلق به آن بوده و خواهد بود هر نفسی که به آن عمل نمود رستگار شد بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق تفريد دو امر لازم اوّل استقامت بر حبّش بشأني که نعاق ناعقين و ادّعای مدّعين او را از حق منع ننمايد و کان لم يکن شيئاً انگارد و ثانی اتّباع اوامر او است که لم يزل ما بين ناس بوده و خواهد بود و به او حق از باطل ممتاز و معلوم است ...

حضرت بهاءالله : منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص187
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی