• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

الها معبودا مقصودا محبوبا
وجهم بانوار وجهت متوجّه و قلبم بشطر عنايتت مقبل و از تو ميطلبم عطاء قديمت و بخشش جديدت را. توئی آن توانائی كه بيك كلمه آسمان و زمين را خلق نمودی و مظاهر قوّت و قدرت و عظمت و فضل و جود و كرمت قرار فرمودی تا صاحبان بصر آثار قدرت و عظمتت را در كلّ اشياء ملاحظه نمايند و بر بزرگيت گواهی دهند . ای خدا فقير را از باب غنايت محروم منما و از دريای بخششت منع مكن . توئی صاحب عطا و قادر و توانا و المهيمن علی الاسماء.

حضرت بهاءالله : ادعيه حضرت محبوب ص336

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی