• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

سبب آفرینش عرفان الهی

سبب اعظم آفرينش عرفان اللّه بوده و هر نفسی اليوم از عرف قميص رحمانی به وطن اصلی که مقام معرفت مطلع اوامر الهيّه و مشرق وحی ربّانيّه است فائز شد او به کلّ خير فائز بوده و خواهد بود . و بعد از ورود اين مقام اعلی دو امر از برای هر نفسی لازم و واجب است : يکی استقامت بر امر اللّه ، به شأنی که اگر جميع ناس بخواهند او را از مصدر امر منع نمايند قادر نباشند . و امر ديگر اتّباع اوامر الهيّه است که از معين قلم مشيّت ربّانيّه جاری شده . چه که معرفت حقّ تمام و کامل نمی‌شود مگر به متابعت آنچه امر فرموده و در کتاب الهی نازل شده . در سنه قبل کتاب اقدس از سماء عطاء مالک اسماء نازل . آنچه در او نازل شده انشاء اللّه به عمل به آن موفّق شويد .

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص38
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی