• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

جمیع اسما و صفات الهی از انسان ظاهر

آنچه در آسمانها و زمين است مَحالّ بروز صفات و اسمای الهی هستند ، چنانچه در هر ذرّه‌ای آثار تجلّی آن شمس حقيقی ظاهر و هويداست که گويا بدون ظهور آن تجلّی در عالم ملکی هيچ شيئی به خلعت هستی مفتخر نيايد و به وجود مشرّف نشود . چه آفتاب های معارف که در ذرّه مستور شده و چه بحرهای حکمت که در قطره پنهان گشته . خاصّه انسان که از بين موجودات به اين خلع تخصيص يافته و به اين شرافت ممتاز گشته ، چنانچه جميع صفات و اسمای الهی از مظاهر انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هويدا است و کلّ اين اسماء و صفات راجع به اوست . اينست که فرموده : " الانسان سرّی و انا سرّه . "

حضرت بهاءالله : آيات الهى جلد ۱ ص71
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی