• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

هُو اللّه
ای پروردگار اين دوستان ياران تو اند و سر مست پيمانهء پيمان تو همه پرورده آغوش بخششند و شيرخوار پستان دهش خداوند آفرينش اگر مستمندند ولی هوشمندند اگر ناتوانند ولی زورمندند چه که تو پشتيبانی تو ياور مهربانی در جهان کيهان سر بلند نما و در ايوان يزدانی جای بده در انجمن بالا رو سفيد فرما و در اميد بگشا و از بخشش آسمانی بهره بخش شب تيره را روز فرما و روز نوروز را فيروز کن توئی توانا توئی بينا توئی شنوا توئی بيهمتا توئی مهربان . ع ع

حضرت عبدالبهاء : مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء صص260و261

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی