• صفحه نخست
 • درباره ما
  همه در دنیائی کوچک زندگی می کنیم . آرمان ها و اهدافی یگانه داریم و همگی برای دست یابی به آن تلاش می کنیم . دردها و شادی های یکسانی را تجربه کرده ایم و با چالش ها و مشکلاتی مشترک روبرو هستیم. بیائید دقایقی از ا ین دنیا سفر کنیم و به دنیای بهایی برویم . دنیائی که در دل دنیای ماست . ببینیم چگونه مفاهیم ، ارزش ها و عقاید ، زندگی و حیات ، خدمت و فعالیت در آن معنا می یابد و جلوه می کند و عالم بهائی چگونه و تا چه اندازه توانسته است با تلاش های مستمر، این نحوه حیات را در زندگی خویش و در تلاش برای خدمت و مساعدت به عالم انسانی جلوه بخشد و نمایان سازد. شما را به مشارکت در ساختن دنیائی متعالی تر و بهتر دعوت می کنیم . با ما در سایت...
  Stay
 • تماس با ما

  تماس

  Stay
 • بخش ها
 • فعالیت ها

به حرکت و آدابی قیام کنید که جسم عالم را جان بخشید

... به حرکت و آدابی قيام کنيد که جسم عالم را جان بخشيد و طفل صغير امکان را به مقام رشد و بلوغ رسانيد . تا توانيد در هر محفلی شمع محبّت بر افروزيد و هر دلی را به نهايت رأقت ممنون و مسرور نمائيد . بيگانگان را مانندخويش بنوازيد و اغيار را به مثابه يار وفادار مهربان گرديد .
اگر نفسی جنگ جويد شما آشتی طلبيد و اگر کسی ضربتی بر جگرگاه زند شما مرهم بر زخم او بنهيد . شماتت کند محبّت نمائيد . ملامت کند ستايش فرمائيد . سمّ قاتل دهد شهد فائق بخشيد . به هلاکت اندازد شفای ابدی دهيد . درد گردد درمان بشويد . خار شود گل و ريحان گرديد . شايد به سبب اين رفتار و گفتار اين جهان ظلمانی نورانی گردد و اين عالم خاکی آسمانی شود واين زندان شيطانی ايوان رحمانی گردد . جنگ و جدال بر افتد و محبّت و وفا در قطب عالم خيمه افرازد . اين است نتائج وصايا و نصائح الهی و خلاصه تعاليم دور بهائی ...

حضرت عبدالبهاء : منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص32و33
سایت دنیای بهائی: 

امکانات

فعالیت ها

سایت دنیای بهائی